Požadavky na přijetí do služebního poměru

Volná místa

Testy fyzické způsobilosti

Pro úspěšné přijetí do služebního poměru je zapotřebí prokázat tělesnou zdatnost. Fyzická zdatnost či způsobilost se prokazuje zkouškou. Zkoušky fyzické způsobilosti se není třeba obávat, neboť není nijak zvlášť náročná.  

Pro splnění testu uchazeč absolvuje v jednom dni test, který se skládá z následujících pěti disciplín:

člunkový běh4x10 metrůuběhnout v co nejkratším čase
celomotorický testtrvání 2 minutyprovést co největší počet cviků
kliky – vzpor ležmo maximální počet cviků bez přerušení
lehy, sedytrvání 2 minutyprovést co největší počet cviků
běh na 1 km uběhnout v co nejkratším čase

Testy se provádějí zpravidla ve sportovním oblečení a obuvi

Ukázky cviků

Celomotorický cvik (během dvou minut je třeba provést co nejvíce cviků)

 

Kliky (ženy mohou provádět ženskou variantu cviku) - udělejte tolik cviků, kolik zvládnete

 

Lehy, sedy (během dvou minut je třeba provést co nejvíce cviků)

Psychotesty

Psychotesty slouží k prokázání osobnostní či psychické způsobilosti pro výkon služebního proměru. Skládají se z většího počtu jednoduchých otázek a jejich smyslem je zjištění spontánní či bezprostřední reakce. Proto není zapotřebí se na testy nějak zvlášť připravovat. Přesto je zapotřebí mít na paměti pár zásad. 

Co vás na psychotestech čeká?

Psychologické vyšetření rozhodně nepodceňujte! Připravte se, na testování v délce cca pěti hodin, při němž budete:

  • vyplňovat výkonové testy, které prověří zejména pozornost a intelekt,
  • odpovídat formou ano či ne, příp. škálově na různé psychodiagnostické dotazníky, což je osobnostní část psychologického vyšetření,
  • hovořit s psychologem o motivaci, osobním životě, ale také o odpovědích v osobnostních testech, které se mu budou jevit jako nejasné. Je to závěrečná fáze vyšetření.

Nezapomeňte před testováním ani na:

  • hluboký a dostatečný spánek,
  • dostatečnou časovou rezervu na cestu do místa, kde budou testy probíhat,
  • svačinu, která vám zajistí rychlý přísun energie (banány, čokoláda, hroznový cukr apod.),
  • dostatek tekutin,
  • nezapomeňte si vzít psací potřeby, vezměte si s sebou i náhradní psací potřeby,
  • na testování se dostavte do věznice s časovým předstihem cca 10 minut.

Těšíme se na vás jako na nového kolegu!