Požadujeme

Volná místa

Náborový proces pro služební poměr

Zájem o přijetí do služebního poměru

Pokud máte zájem vstoupit do služebního poměru u Vězeňské služby ČR, vyplňte fomulář na této stránce, nebo kontaktuje jiným způsobem věznici, kde byste chtěl nebo chtěla působit.

Informativní
pohovor

Personální oddělení dané věznice vás pozve na informační pohovor.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na informačním pohovoru bude zapotřebí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podepsaný profesní životopis

Připravte si svůj profesní životopis, na pohovoru ho podepíšete.

Doklady o dosaženém vzdělání

Vězměte s sebou také doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně je dodáte během přijímacího procesu.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Budete potřebovat také výpis ze své zdravotní dokumentace.

Výpis
z rejstříku trestů

Podmínkou služebního poměru je trestní bezúhonnost. Pokud uspějete v přijímacím řízení, budete potřebovat výpis z rejstříku trestů.

Osobní
dotazník

Na osobním pohovoru s vámi personalista vyplní osobní dotazník.

Testy fyzické způsobilosti

Během přijímacího procesu vás čekají testy fyzické způsobilosti. Více se o nich dozvíte v rubrice Požadujeme.

Test osobnostní způsobilosti

Dalším požadavkem jsou psychologické testy. Více se o nich dozvíte v rubrice Požadujeme.

Vstupní lékařská prohlídka

Na závěr vás bude čekat vstupní lékařská prohlídka.

Přijetí do služebního poměru

Těšíme se na vás jako na nového kolegu.

Náborový proces pro pracovní poměr

Zájem o pracovní místo

Máte li zájem o práci ve Vězeňské službě ČR, vyplňte formulář na této stránce, nebo kontaktujte jiným zůsobem věznici, kde byste rád nebo ráda pracovala.

Informativní
pohovor

Personální oddělení dané věznice vás pozve na informační pohovor.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Na informačním pohovoru nebo před tím, bude zapotřebí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doklad osvědčující kvalifikační předpoklad

Na pohovor s sebou vězměte doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání či o splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Osobní
dotazník

Na osobním pohovoru s vámi personalista vyplní osobní dotazník.

Výpis
z rejstříku trestů

Podmínkou práce ve vězeňské službě je trestní bezúhonnost. Pokud uspějete v přijímacím řízení, budete potřebovat výpis z rejstříku trestů.

Psychologické vyšetření

Pokud vaše práce předpokládá přímý styk s vězněnými osobami, bude vás čekat i psychologické vyšetření.

Lékařská
prohlídka

Součástí přijímacího procesu bude i vstupní lékařská prohlídka.

Přijetí do pracovního poměru

Na závěr vstupního procesu s vámi personální oddělení uzavře smlouvu o pracovním poměru.