Jistota v nejisté době

Volná místa

Náborový příspěvek až 150 000 Kč

Volná místa


Přidej se k nám

Volná místa


Bezpečí občanů

Volná místa

Ozvi se nám

Volná místa

Seznam věznic

České Budějovice České Budějovice Hradec Králové Hradec Králové Liberec Liberec Litoměřice Litoměřice Olomouc Olomouc Teplice Teplice Bělušice Bělušice Břeclav Břeclav Heřmanice Heřmanice Jiřice Jiřice Praha Pankrác Praha Pankrác Karviná Karviná Kuřim Kuřim Mírov Mírov Odolov Odolov Opava Opava Ostrov Ostrov Pardubice Pardubice Plzeň Plzeň Příbram Příbram Rapotice Rapotice Rýnovice Rýnovice Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Valdice Valdice Vinařice Vinařice Všehrdy Všehrdy Znojmo Znojmo Nové Sedlo Nové Sedlo Kynšperk nad Ohří Kynšperk nad Ohří Horní Slavkov Horní Slavkov Oráčov Oráčov Praha Ruzyně Praha Ruzyně Brno Brno Ostrava Ostrava

Vazební věznice České Budějovice

Věznice pro výkon vazby, jsou zde zřízena zvláštní oddělení pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a odsouzených žen s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Vazební věznice Hradec Králové

Věznice s ostrahou s nízkým a středním stupněm zabezpečení. Součástí Vazební věznice je také samostatné oddělení výkonu trestu odnětí svobody s dohledem na Pouchově.

Volné pozice

Vazební věznice Liberec

Vazební věznice a věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Je zde rovněž nástupní a přijímací oddělení, speciální oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné vězně, speciální oddělení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování ve středním i vysokém stupni zabezpečení.

Volné pozice

Vazební věznice Litoměřice

Vazební věznice s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou do oddělení se středním stupněm zabezpečení s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení – jedná se o specializovaný oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné.

Volné pozice

Vazební věznice Olomouc

Vazební věznice s oddělením pro výkon trestu mužů zařazených do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Vazební věznice Teplice

Vazební věznice s oddílem pro výkon trestu se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Bělušice

Věznice s ostrahou, kde jsou zřízena oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a oddělení se středním stupněm zabezpečení. Součástí je oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek a oddíl bezdrogové zóny.

Volné pozice

Věznice Břeclav

V současné době je věznicí ostrahovou, ve které se nachází oddělení s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení a tvoří ji dva objekty, kterými jsou Břeclav a Poštorná. Trvale jsou do věznice umisťováni pouze muži.

Volné pozice

Věznice Heřmanice

Věznice s ostrahou s oddělením se středním stupněm zabezpečení, oddělením s vysokým stupněm zabezpečení a zvláštní oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých.

Volné pozice

Věznice Jiřice

Věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. V roce 2017 zde byla realizována první etapa pilotního projektu tzv. Otevřené věznice s kapacitou 32 míst. Rovněž je zde zřízeno výcvikové středisko služební kynologie VS ČR.

Volné pozice

Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác

Vazební věznice s oddílem pro výkon trestu věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Karviná

Věznice se zvýšenou ostrahou a odděleními s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Je zde například oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie.

Volné pozice

Věznice Kuřim

Věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Součástí vysokého stupně zabezpečení je i oddělení pro výkon trestu mladých dospělých, specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického a pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování.

Volné pozice

Věznice Mírov

Věznice profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou, s oddělením s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Odolov

Věznice s ostrahou s nízkým a středním stupněm zabezpečení. Ubytování je na ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně a ve vymezeném prostoru uvnitř areálu.

Volné pozice

Věznice a ÚVZD Opava

Věznice s ostrahou a s následujícími odděleními: detence a oddělení pro muže se středním stupněm zabezpečení, oddělení pro ženy v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou.

Volné pozice

Věznice Ostrov

Věznice s ostrahou je, jako jediná v republice, tvořena třemi na sobě nezávislými objekty, které jsou od sebe odděleny veřejnou komunikací.

Volné pozice

Věznice Pardubice

Věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení a s výkonem trestního opatření pro mladistvé. Ve věznici Pardubice se vyrábějí oděvy a také výstrojní součástky pro celou vězeňskou službu.

Volné pozice

Věznice Plzeň

Věznice s ostrahou pro vysoký stupeň zabezpečení. Jsou zde zřízena například oddělení pro specializovaný výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek.

Volné pozice

Věznice Příbram

Věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Rapotice

Věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Rýnovice

Věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Stráž pod Ralskem

Věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Světlá nad Sázavou

Věznice s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a s oddělením se zvýšenou ostrahou.

Volné pozice

Věznice Valdice

Věznice se zvýšenou ostrahou a věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Vinařice

Věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Všehrdy

Věznice je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Zároveň jsou ve věznici zřízena oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou a výkon trestního opatření odnětí svobody.

Volné pozice

Věznice Znojmo

Věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení a s oddělením pro výkon vazby. Ve věznici bylo již před více jak patnácti lety zřízeno specializované oddělení pro ochrannou léčbu proti toxikomanickou v ambulantní formě.

Volné pozice

Věznice Nové Sedlo

Ve věznici je zřízeno specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. V objektu Drahonice je zřízeno oddělení s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení pro odsouzené ženy.

Volné pozice

Věznice Kynšperk nad Ohří

Věznice s ostrahou, ve kterém jsou zřízena oddělení se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Věznice Horní Slavkov

Věznice je profilovaná pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů zařazených do typu věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení a se zvýšenou ostrahou.

Volné pozice

Věznice Oráčov

Věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Vazební věznice Praha Ruzyně

Vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých.

Volné pozice

Vazební věznice a ÚPVZD Brno

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích je profilována jako vazební věznice a zajišťuje výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých.

Volné pozice

Vazební věznice Ostrava

Vazební věznice a věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Volné pozice

Ozvěte se

V případě zájmu kontaktujte náborového specialistu preferované věznice.

Kontaktní osoba

Bc. Jindřich Procházka

Vedoucí personálního oddělení

+420 261 032 105

Náborový specialista

kontakt se zobrazí po výběru věznice

Mgr. Petr Brož

Vedoucí personálního oddělení

+420 386 706 230

Mgr. Ilja Jurka

Vedoucí personálního oddělení

+420 495 758 111

Mgr. Jiřina Trnková

Vedoucí personálního oddělení

+420 482 426 270

Ing. Petra Čapková

Vedoucí personálního oddělení

+420 416 720 159

Mgr. Bc. Jiřina Opletalová

Vedoucí personálního oddělení

+420 585 525 220

Bc. Marie Bílková

Vedoucí personálního oddělení

+420 595 139 260

Mgr. Luděk Trčka

Vedoucí personálního oddělení

+420 220 184 140

Bc. Kateřina Hadravová

Vedoucí personálního oddělení

+420 417 593 395

Bc. Alena Žáčiková

Vedoucí personálního oddělení

+420 476 143 220

Mgr. Jana Žilková

Vedoucí personálního oddělení

+420 519 368 120

Mgr. Pavel Blahut

Oddělení personální

+420 595 220 320

Ing. Michaela Knafová

Vedoucí personálního oddělení

+420 352 660 204

Šárka Chvalkovská

Vedoucí personálního oddělení

+420 325 558 210

Mgr. Gabriela Kociánová

Vedoucí personálního oddělení

+420 596 308 300

Mgr. Bc. Miroslav Dygas, LL.M.

Vedoucí personálního oddělení

+420 541 555 210

Ing. Mgr. Martin Hámor

Vedoucí personálního oddělení

+420 352 306 230

Mgr. Marcela Krejčí

Vedoucí personálního oddělení

+420 583 488 230

Mgr. Zdenka Krausová

Oddělení personální

+420 415 779 106

Bc. Pavel Vohník

Vedoucí personálního oddělení

+420 499 867 205

Mgr. Věra Galvasová

Vedoucí personálního oddělení

+420 553 707 230

Mgr. Magdalena Röderová

Vedoucí personálního oddělení

+420 313 593 128

Bc. Lenka Skořepová

Vedoucí personálního oddělení

+420 353 240 621

Mgr. Bc. František Volf

Vedoucí personálního oddělení

+420 466 083 204

Bc. Eva Frantlová

Vedoucí personálního oddělení

+420 377 660 111

Bc. Jaroslav Popík

Vedoucí personálního oddělení

+420 318 656 320

Bc. Marek Voneš

Oddělení personální

+420 546 433 212

Bc. Václav Pytlík

Vedoucí personálního oddělení

+420 483 338 379

Bc. Zdeněk Oláh

Vedoucí personálního oddělení

+420 487 878 210 (212)

Ing. Jana Rajdlová

Vedoucí personálního oddělení

+420 569 471 550

Bc. Iva Kůtková

Vedoucí personálního oddělení

+420 493 507 221

PhDr. Jarmila Schagererová

Vedoucí personálního oddělení

+420 312 291 760

Ing. Eva Kvasničková

Vedoucí personálního oddělení

+420 474 697 220 (222)

Bc. Martina Piwowarcziková

Vedoucí personálního oddělení

+420 515 212 330

Mgr. Lubor Dostál

Vedoucí personálního oddělení

+420 543 515 390

Kontaktní formulář

Nabízíme

Jistota stálého platu, kariérní růst, benefity

Dozvědět se více

Požadujeme

Požadavky na přijetí do služebního nebo pracovního poměru

Dozvědět se více

Řekli o nás

Co říkají o práci ve vězeňské službě naši pracovníci a příznivci

Dozvědět se více

Náborový proces pro služební poměr

Zájem o přijetí do služebního poměru

Pokud máte zájem vstoupit do služebního poměru, vyplňte formulář ZDE nebo kontaktuje jiným způsobem věznici, kde byste chtěl/a působit.

Informativní
pohovor

Personální oddělení dané věznice vás pozve na informační pohovor.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na informačním pohovoru bude zapotřebí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podepsaný profesní životopis

Připravte si svůj profesní životopis, na pohovoru ho podepíšete.

Doklady o dosaženém vzdělání

Vězměte s sebou také doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně je dodáte během přijímacího procesu.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Budete potřebovat také výpis ze své zdravotní dokumentace.

Výpis
z rejstříku trestů

Podmínkou služebního poměru je trestní bezúhonnost. Pokud uspějete v přijímacím řízení, budete potřebovat výpis z rejstříku trestů.

Osobní
dotazník

Na osobním pohovoru s vámi personalista vyplní osobní dotazník.

Testy fyzické způsobilosti

Během přijímacího procesu vás čekají testy fyzické způsobilosti. Více se o nich dozvíte ZDE

Test osobnostní způsobilosti

Dalším požadavkem jsou psychologické testy. Více se o nich dozvíte ZDE

Vstupní lékařská prohlídka

Na závěr vás bude čekat vstupní lékařská prohlídka.

Přijetí do služebního poměru

Vítáme Vás v týmu, kolego!

Náborový proces pro pracovní poměr

Zájem o pracovní místo

Máte li zájem o práci, vyplňte formulář na této stránce, nebo kontaktujte jiným způsobem věznici, kde byste rád/a pracoval/a.

Informativní
pohovor

Personální oddělení dané věznice vás pozve na informační pohovor.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Na informačním pohovoru nebo před tím, bude zapotřebí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doklad osvědčující kvalifikační předpoklad

Na pohovor s sebou vězměte doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání či o splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

Osobní
dotazník

Na osobním pohovoru s vámi personalista vyplní osobní dotazník.

Výpis
z rejstříku trestů

Podmínkou práce ve vězeňské službě je trestní bezúhonnost. Pokud uspějete v přijímacím řízení, budete potřebovat výpis z rejstříku trestů.

Psychologické vyšetření

Pokud vaše práce předpokládá přímý styk s vězněnými osobami, bude vás čekat i psychologické vyšetření.

Lékařská
prohlídka

Součástí přijímacího procesu bude i vstupní lékařská prohlídka.

Přijetí do pracovního poměru

Na závěr vstupního procesu s vámi personální oddělení uzavře smlouvu o pracovním poměru.